AGS administraties & belastingen, gevestigd aan Koperweg 11-k, 2401 LH ALPHEN AAN DEN RIJN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
agsadministraties.nl  Koperweg 11-k  2401 LH ALPHEN AAN DEN RIJN 0172-427050

 

W.P. Struijk-Noordergraaf is de Functionaris Gegevensbescherming van AGS administraties & belastingen. Zij is te bereiken via struijk@agsadministraties.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
AGS administraties & belastingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Gegevens ten behoeve van fiscale aangiften

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
AGS administraties & belastingen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN)
- juridische documenten, waaronder mogelijk: huwelijkse voorwaarden, testamenten, overeenkomsten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AGS administraties & belastingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het verlenen van administratieve, fiscale en juridische dienstverlening
- het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte(n).

 

Geautomatiseerde besluitvorming
AGS administraties & belastingen neemt onder andere op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AGS administraties & belastingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor (gevoelige) persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
AGS administraties & belastingen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AGS administraties & belastingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Plus analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AGS administraties & belastingen. Tevens hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar struijk@agsadministraties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. AGS administraties & belastingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AGS administraties & belastingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. AGS administraties & belastingen is ISO 27001 compliant. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via struijk@agsadministraties.nl

Facebook Twitter Google+ Linkedin
Deel deze pagina op uw:

  

 

 

(24-09-2020)

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig voorzien te zijn van een vlakke laadvloer.
lees verder

(24-09-2020)

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.
lees verder

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang onze periodieke nieuwsbrief

schrijf je nu in ยป

AGS administraties & belastingen  •  Koperweg 11K  •  2401 LH  •  Alphen aan den Rijn  •  T: 0172-427050  •     info@agsadministraties.nl  · BTW NL806540862B01  •   KvK 28078366