Ondervindt u directe financiële gevolgen van de Corona-maatregelen? In dit artikel zetten we uiteen welke steunmaatregelen er zijn, en waar u voor in aanmerking zou kunnen komen.
Belangrijk is om te weten dat de maatregelen bijna iedere ondernemer raken. Wij helpen u graag waar wij kunnen, met steunmaatregelen, of met de raad en daad die u nodig heeft. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

Informatie van de overheid

Hierbij moeten we vermelden dat nog niet alle voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen, duidelijk zijn. We raden je dan ook aan om deze website van de overheid in de gaten te houden.

Tegemoetkoming loonkosten

Vanaf deze week is de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) over het 1e kwartaal 2021. De daling in omzet dient minimaal 20% te zijn. De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten. Zie voor een overzicht en de voorwaarden: overzichtskaart NOW.

Tegemoetkoming vaste lasten

Deze week is de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) over het 1e kwartaal aan te vragen. De daling in omzet dient minimaal 30% te zijn. De tegemoetkoming is 85% van de vaste lasten. Belangrijke wijziging is dat de minimale werkelijk vaste kosten worden verlaagd van €3000,- naar €1500,- per kwartaal. Zie voor verdere uitbreiding, de voorraadsubsidie en overige details van de regelingen: TVL Q1-2021 . Ook voor starters wordt een regeling opgetuigd.

Baangerelateerde investeringskorting

Vanaf 1 januari 2021 is er een tijdelijke afdrachtvermindering geïntroduceerd. De BIK. Heb je personeel in dienst en investeer je voor minimaal €1500,- in nieuwe bedrijfsmiddelen dan komt je hiervoor in aanmerking. Zie voor bijzonderheden en voorwaarden: baangerelateerde-investeringskorting

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Deze regeling (de TONK) geldt onder meer voor zelfstandigen die niet voor de TOZO in aanmerking komen. De nadere voorwaarden worden nog uitgewerkt. Zie: TONK

Bijzonder uitstel van belastingen

Het bijzonder uitstel van belastingen wegens Corona-gerelateerde achterstanden wordt verlengd tot 1 juli 2021. De belastingschuld moet vanaf 1 oktober 2021 binnen 36 maanden worden afbetaald.

Ik val buiten de boot

Met het platform ikvalbuitendeboot.nl wil het team achter IVBDB.nl de krachten bundelen en het kabinet laten bewegen. In de afgelopen maanden hebben veel ondernemers onrecht ervaren doordat men, om diverse redenen, niet in aanmerking komt voor de huidige steunmaatregelen. Het initiatief ikvalbuitendeboot.nl begon bij een ondernemer die, toen hij na zijn afgekeurde bezwaar (TOGS en TVL op basis van zijn SBI-code) niet meer wist waar hij terecht kon om zijn verhaal te doen het zat was en het heft in eigen handen nam. Het doel van het platform is om tijdens deze crisis zoveel mogelijk getroffen ondernemers bij elkaar te brengen zodat deze gezamenlijk hun verhaal kunnen doen richting het EZK, het kabinet en de nationale media.

Conclusies

Er zijn dus mogelijkheden voor zelfstandigen, bedrijven en organisaties voor steun. Helaas zullen er, hoe schrijnend ook, wellicht ondernemers ‘buiten de boot’ vallen en geen aanspraak kunnen maken op overheidssteun. Ga dan niet bij de pakken neer zitten, maar neem contact met ons op om samen te kijken naar uw mogelijkheden.

Bel of mail

Wilt u meer weten over de steunmaatregelen? Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn wanneer u geen aanspraak daarop kunt maken? Of misschien heeft u wel een heel andere vraag. Neem alstublieft contact met ons op, telefonisch of via e-mail. Als het nodig is maken wij graag een afspraak via videobellen met u of we treffen u in levende lijve.