Met de verkiezingen net achter de rug lijkt het overgrote deel van de kiezers de goedkeuring te geven aan het Coronabeleid van de huidige (demissionaire) regering.

Voorzichtige versoepeling

Dit betekent dat het huidige regeringsbeleid met betrekking tot o.a. het thema Corona grotendeels zal worden voortgezet. Dit houdt in dat de maatregelen zeer voorzichtig zullen worden versoepeld in de hoop dat rond of na de zomerperiode de lockdown volledig kan worden opgeheven.

Heel optimistisch gaat men er vanuit dat we de crisis langzaam achter ons kunnen laten. Is het realistisch om te denken dat het ondernemersklimaat weer snel gaat herstellen tot het niveau van voor de crisis? Wat wordt de nieuwe financiële realiteit?

Afbouw steunmaatregelen

Al met al is voor veel ondernemers sprake van ruim anderhalf verloren jaren, waarin de reserves langzamerhand wel zullen zijn opgesoupeerd. Veel ondernemers zitten nu al in een financieel penibele situatie. Zeker wanneer er niet of nauwelijks gebruik kan worden gemaakt van steunmaatregelen.

Afbouw van de steunmaatregelen en een einde aan het uitstel van betaling van belastingschulden zal de werkelijke pijnpunten bloot gaan leggen. Veel ondernemers zijn dankzij de steunmaatregelen en het uitstel van betaling in staat geweest om de coronacrisis te overleven. Zonder daadkrachtig financieel beleid vanuit de overheid en een uitgesproken langetermijnvisie zal menig ondernemer in de komende jaren in de problemen komen.

Het straatbeeld na Corona

Een belangrijke groep is de door de crisis zwaar getroffen retail-ondernemer. Buiten de food-retail is nagenoeg iedere ondernemer in de retailketen slachtoffer van de lockdown. Inkomsten staan stil. Kosten gaan gewoon door. De ondernemer wordt in het gunstigste geval in leven gehouden door de steunmaatregelen. Een deel van de ondernemers heeft de crisis niet overleefd. Een ander deel zal zich na de crisis moeten herpakken en hopen op herstel.

Klanten worden gedwongen om kennis te maken met de gemakken en ongemakken van het online shoppen. Is de voor de crisis al ingezette trend van het veranderende winkelstraatbeeld nog te keren? In eerste instantie zal de winkelstraat worden gevuld met klanten die gaan genieten van hun herwonnen vrijheid. Voor de langere termijn is het de vraag of dit effect blijvend is. De tijd zal het leren.

Belangrijke vraag

Ondernemers doen er goed aan om deze periode te benutten om hun toekomst-perspectief grondig te beoordelen. In hoeverre is de oude strategie toereikend om weer met vertrouwen de toekomst in te gaan. In hoeverre is er sprake van een nieuwe realiteit waar men zich op moet voorbereiden. Is het oude verdienmodel nog passend. Is er nog financieel perspectief na afbouw van de steunmaatregelen. Kunnen de opgebouwde (belasting)achterstanden worden ingelopen?

Het kan lang of kort duren, maar de prijs voor de (Europese) steunmaatregelen zal een keer moeten worden betaald. Oneindig vertrouwen op financiële ondersteuning vanuit de overheid is niet realistisch.

Wilt u wat hulp bij het vinden van antwoorden? Wij denken graag met u mee!