Het ziet er naar uit dat het Covid-19 virus langzaam begint te verdwijnen. Dat is goed nieuws. Veel ondernemers verkeren wel nog steeds of komen steeds meer in zwaar weer terecht. Vandaar nog even de belangrijkste steunmaatregelen op een rij.

NOW 3.3 (5e aanvraagperiode)

Bij een omzetverlies van 20% of meer bestaat er recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Onder voorwaarden. De maximale vergoeding bedraagt 85% van de loonkosten. Het betreft de periode april tot en met juni 2021. Aanvragen doet u eenvoudig via de website van het UWV. Het loket sluit op 30 juni 2021. https://www.uwv.nl

TVL

Bij een omzetverlies van minimaal 30% per kwartaal vraagt u de tegemoetkoming vaste lasten aan.  De belangrijkste voorwaarden zijn dat er per kwartaal sprake moet zijn van minimaal €1500,- aan vaste lasten, de onderneming moet voor 15 maart 2020 zijn ingeschreven bij de KVK. Ook moet er moet sprake zijn van een werkruimte buiten het woonadres. Voor ondernemers gestart tussen september 2019 en juni 2020 komt een aparte regeling.

De aanvraag doet u via de website van het RVO. Hiervoor is E-herkenning niveau 3 nodig. Het aanvraagloket voor het tweede kwartaal 2021 opent dit keer pas in de 2e helft juni. https://www.rvo.nl

Tozo

Zelfstandig ondernemers kunnen bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning in het levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. Hiermee kan een periode zonder of met een beperkt inkomen worden overbrugd. Het gaat om de regeling tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers. De aanvraagprocedure verschilt per gemeente. Het (gezins)inkomen moet door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum zijn gedaald. https://krijgiktozo.nl

Tonk

Wanneer er geen recht bestaat op de eerder genoemde steunmaatregelen of wanneer deze onvoldoende zijn, dan kan aanspraak worden gemaakt op de Tonk (Tegemoetkoming ondersteuning noodzakelijke kosten). Deze tegemoetkoming vraagt u met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 aan. Let op dat de aanvraagprocedure per gemeente verschilt. De aanvraag is ook nog bij alle gemeenten mogelijk. Zie voor de voorwaarden en bijzonderheden https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tonk

Belastinguitstel

Ondernemers kunnen belastinguitstel aanvragen. Reeds toegekend uitstel moet worden verlengd voor 30 juni 2021. Vanaf 1 oktober 2021 start een terugbetalingsregeling van maximaal 36 maanden.

Advies

Veel ondernemers ondervinden nog dagelijks de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Inmiddels zijn er gelukkig door de overheid veel steunmaatregelen geïnitieerd. Check regelmatig of er voor uw specifieke situatie maatregelen zijn genomen. https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus-financiele-regelingen

Stelt u het op prijs dat wij met u meedenken, of meehelpen om een van de regelingen aan te vragen? Neem dan contact met ons op.