Financieel gezien hebben veel ondernemers het zwaar in deze tijd. Met de stijgende energieprijzen, de hoge inflatie en de toenemende prijzen van grondstoffen is de markt op dit moment niet heel rooskleurig. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren op de energiemarkt. Wat we wel weten met betrekking tot energie delen we graag met u.

Wat u als ondernemer zelf kunt doen

De stap die de minste investeringen vereist is kritisch kijken naar de huidige energieaanbieder. Kijk ook goed op de energiemarkt. Misschien is er een aanbieder waarbij u een betere zakelijke overeenkomst kunt afsluiten. Zo zijn er energiemaatschappijen die uitsluitend leveren aan ondernemers. Het kan lonen om buiten de grote maatschappijen om te kijken naar andere aanbieders.

Een stap die wel een investering vereist is verduurzaming. Denk daarbij aan zonnepanelen of een warmtepomp en/of energiezuinige productiemiddelen. Zo wordt u minder afhankelijk van externe partijen. Houd er wel rekening mee dat er weinig materialen en weinig installateurs zijn, waardoor u soms lang moet wachten. Of verduurzaming in uw geval op dit moment past, is de vraag. Er zijn wel fiscale tegemoetkomingen vanuit de overheid zoals de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek. We kunnen voor u een situatieschets maken en doorrekenen wat voor opbrengst een investering heeft.

Het vooruitzicht

Wat er precies nog op ons afkomt qua energieprijzen is lastig te voorspellen. Het hangt af van verschillende zaken zoals het conflict in Oost-Europa, de beslissingen vanuit de overheid maar ook van de weersomstandigheden. De prijs van energie is niet gebaseerd op de gasvraag van vandaag, maar volgt vanuit de voorspelling over het aanbod op de langere termijn. Die termijn is zo’n twee tot drie maanden. Zijn er twijfels of er dan nog voldoende aanbod is, dan stijgt de prijs.

Alternatieven op de energiemarkt

Om de stijgende energieprijzen het hoofd te kunnen bieden, kunt u dus overwegen om te verduurzamen of op zoek gaan naar een aanbieder waarbij u een goedkopere overeenkomst kunt sluiten. Ook productiemiddelen die minder energie nemen, zoals energiezuinige ovens of koelinstallaties, zijn een optie.

Een ietwat vreemde ontwikkeling op de energiemarkt is die van de dagcontracten. Je controleert dan dagelijks voor welke prijs je morgen gas en stroom in kan kopen. Dit kun je voor een korte periode of zelfs een dag vastzetten. Je zou er dan dagelijks bovenop moeten zitten, en waarschijnlijk hebben ondernemers wel iets beters te doen. Het is door marktomstandigheden gedreven en wordt slim ingezet op de energiemarkt.

Getroffen overheidsregelingen

De overheid heeft de regeling Tegemoetkoming Energiekosten Energie-intensief MKB (TEK) in het leven geroepen. Deze regeling zorgt ervoor dat bedrijven die veel energie gebruiken, ruimte krijgen om bijvoorbeeld het bedrijfsmodel te veranderen of te investeren in duurzame maatregelen. Er bestond een voorwaarde dat u alleen in aanmerking kwam voor TEK als uw onderneming jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit verbruikt, maar deze voorwaarde is geschrapt. Om deel te kunnen nemen aan de TEK moeten de energiekosten wel minimaal 7% van de omzet bedragen. De verwachting is dat de TEK vanaf het tweede kwartaal van 2023 wordt vrijgegeven.

Wanneer ondernemers qua energieprijs boven de vastgestelde drempelprijs zitten, krijgen ze een compensatie van 50% van de energiekosten. Ondernemingen die niet als energie-intensief worden aangemerkt, liften mee op het prijsplafond energie. Een gemiddelde ondernemer gaat echter al gauw over dat bedrag heen.

Eerlijk advies

Zoals al vermeld is de markt niet rooskleurig. De producten en diensten die ingekocht moeten worden zijn vele malen duurder, er is sprake van inflatie. De personeelskosten nemen toe en mensen houden de hand meer op de knip. Dit zijn allemaal ingrediënten voor een financiële crisis. Het is misschien niet leuk, maar wel belangrijk om eerlijk te kijken hoe levensvatbaar uw onderneming nog is. Wij kunnen u voorzien van een eerlijk advies. Neem daarvoor contact met ons op.