Vanaf dit jaar gaat het nieuwe pensioenstelsel in dat is gebaseerd op het pensioenakkoord. Voor veel mensen een bekend begrip, maar de inhoud van dit akkoord is vaak minder bekend. Gezien de complexiteit is dat ook geen wonder. Daarom delen we graag de hoofdlijnen met u.

Pensioenleeftijd naar levensverwachting

Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting. Op dit moment staat de pensioenleeftijd nog vast, maar dat gaat dus veranderen. Mocht uit de statistieken blijken dat mensen steeds ouder worden, gaat de AOW-leeftijd evenredig meestijgen. Ooit was de leeftijd 65 jaar en nu staat hij op 67. Voor ieder jaar dat bij de gemiddelde levensverwachting op komt, schuift de AOW-leeftijd met 8 maanden op.

Leeftijdsonafhankelijke premie

De premie die afgedragen moet worden voor de normale pensioenregeling verandert. Voorheen was het zo dat er meer premie moest worden afdragen naarmate de leeftijd toenam. Daardoor was het voor een werkgever duurder om ouder personeel aan te nemen. Nu wordt de premie leeftijdsonafhankelijk. Wel bouwt u daardoor misschien minder snel pensioen op dan u zou willen. Naarmate u ouder wordt, neemt de pensioenopbouw af. Dat is positief voor mensen die net wat eerder willen stoppen met werken. Nu is het niet meer zo dat u in uw laatste werkende levensjaren het meeste pensioen opbouwt.

Uitkering van 10%

Bij het ingaan van de pensioenleeftijd kunt u in het nieuwe stelsel 10% van het totale pensioenkapitaal opnemen. Voorheen was dit een vast bedrag of het was afhankelijk van uw wensen. Denk daarbij aan een hoog-laagconstructie. Nu wordt het dus 10% van het opgebouwde pensioen. Op dit moment hebben nog niet alle pensioenfondsen dit opgenomen in hun regelgeving, maar dat moet er wel gaan komen.

Verplichte AOV voor zzp’ers

Hoewel de verplichting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers nog geen handen en voeten heeft, gaat dit er wel komen. Gezien het aantal zzp’ers blijft groeien en vaak niets of onvoldoende geregeld hebben in geval van arbeidsongeschiktheid, wordt er nu echt aan zo’n verplichting gewerkt. Het zal waarschijnlijk geen levenslang durende arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn, maar wel een verzekering die voorziet in een inkomen voor de eerste paar jaar na arbeidsongeschiktheid.

Vervroegd pensioen

De oude VUT-regelingen zijn afgeschaft, maar toch wordt het weer makkelijker om vervroegd uit te treden. Dit kan straks maximaal drie jaar voor de AOW-ingangsdatum. Zo wordt er toch weer wat gefaciliteerd. Ook kan er gekozen worden voor vervroegd pensioen door het verlofsparen. Dat is nu aangepast van vijftig weken fiscaal gefaciliteerd verlof naar honderd weken fiscaal gefaciliteerd verlof. Hiermee kan een werknemer er ook voor kiezen om minder te gaan werken of om voor een korte periode te stoppen met werken.

Flexibeler pensioenstelsel

Als het goed is wordt het pensioenstelsel veel flexibeler. Tegelijkertijd is en blijft de betaalbaarheid van pensioen belangrijk. Het AOW-stelsel is een omslagstelsel en gezien de generatie werkenden steeds kleiner wordt ten opzichte van de pensioengerechtigden is een aanpassing van het pensioenstelsel onontkoombaar. Wilt u weten wat voor invloed het pensioenakkoord heeft op uw onderneming? Neem hiervoor gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.