Onder veel ondernemers en werknemers bestaan vragen rondom vermogensopbouw. Daarom organiseren we op 22 mei een webinar. Tijdens dit webinar belichten we onder andere de wijzigingen en plannen uit het pensioenakkoord die belangrijk zijn voor ondernemers. Onderwerpen waar we het onder andere over gaan hebben, zijn de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, de uitkering van 10% bij aanvang van de pensioendatum en de verhoging van de AOW-leeftijd. Hieronder lichten we deze punten alvast kort toe.

De verplichte AOV voor zzp’ers

Niet alle plannen gaan direct dit jaar in. Een daarvan is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Deze is al wel aangekondigd, maar gaat naar alle waarschijnlijkheid in vanaf 2024.

Veel ondernemers hebben al gehoord over deze plannen, maar er blijven veel vragen onbeantwoord. Want waar kunnen zzp’ers zich verzekeren? En hoeveel invloed heeft dat op hun winst? Heel veel is daar nog niet over te zeggen, gezien de contouren van de nieuwe wet al wel staan, maar de invulling nog niet precies bekend is. Wel zijn er een aantal voordelen van deze wet, zoals een makkelijkere acceptatie bij verzekeraars.

Eenmalig bedrag opnemen

Waar al wel wat meer bekend over is, is het opnemen van een eenmalig bedrag bij aanvang van de pensioendatum. U ontvangt dan een bedrag tot maximaal 10% van uw gehele pensioen. Eerder ontving u voor gedurende langere tijd een vast bedrag. Voor mensen die grootse plannen hebben bij ingang van pensioen is dit natuurlijk belangrijk nieuws. Met een eenmalige uitkering kunt u bijvoorbeeld een langgekoesterde reis maken, maar het kan ook gebruikt worden om de hypotheek af te lossen of om uw woning levensloopbestendig te maken. Wel zorgt het opnemen van een bedrag ineens voor een verlaging van het pensioenbedrag dat u daarna ontvangt.

Stijging AOW-leeftijd

Vanaf 2025 gaat de AOW-leeftijd meestijgen met de levensverwachting. Zo probeert de wetgever de AOW betaalbaar te houden. Omdat AOW een omslagstelsel is en omdat er sprake is van vergrijzing, betalen straks minder werkenden de AOW voor een groeiende groep gepensioneerden. Voor veel mensen zal het niet een enorm probleem opleveren om te werken tot hun 68e, maar bij sectoren die lichamelijk zwaar werk verrichten kan het lastiger worden om door te werken tot het 68e levensjaar.

Om daar het hoofd aan te bieden, kan een werknemer in bijvoorbeeld de bouw of de infra straks drie jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd met pensioen. Wie dat precies gaat betalen is nog de vraag, maar waarschijnlijk wordt het meegefinancierd door de werkgevers. Dat betekent voor ondernemers in deze branches dat een deel van de vervroegde AOW van de werknemers betaald wordt door de ondernemer. Toch zal er waarschijnlijk een fonds gevormd gaan worden waaruit de betalingen plaats gaan vinden.

Webinar

Deze onderwerpen en andere relevante onderwerpen over vermogensopbouw voor ondernemers worden tijdens de live webinar verder toegelicht. Wilt u hierbij zijn?

U kunt onderstaande link gebruiken om aan te melden bij het webinar. Vooraf registreren is niet nodig.

 

Heeft u direct een vraag voor ons? gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.