Op dit moment heeft het kabinet plannen om in 2030 het rekeningrijden te implementeren. Dat heeft gevolgen voor u als ondernemer. Een goede voorbereiding is daarom verstandig. In dit artikel leest u wat het rekeningrijden waarschijnlijk in gaat houden en wat u kunt doen om u hierop voor te bereiden.

Kilometerheffing in ruil voor motorrijtuigenbelasting

Op het moment dat de kilometerheffing ingevoerd wordt, komt er een einde aan de motorrijtuigenbelasting. Motorrijtuigenbelasting geldt alleen voor auto’s met een verbrandingsmotor. Voor de elektrische auto’s geldt dit niet. Mensen die nu relatief weinig motorrijtuigenbelasting betalen, zullen waarschijnlijk het minst voordelig uit zijn bij de implementatie van de kilometerheffing. Wel is de verwachting dat deze mensen daar op een of andere manier voor gecompenseerd zullen worden.

Het invoeren van de kilometerheffing is gericht op het ontmoedigen van het gebruik van een verbrandingsmotorauto. Bedragen die per gereden kilometer betaald gaan worden zijn nog niet duidelijk, maar het bedrag van 13 cent per kilometer met een dieselmotorauto is al wel genoemd. Zo wordt het rijden van een dieselauto een flink stuk onaantrekkelijker gemaakt.

Bepaling gereden kilometers

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het aantal gereden kilometers straks bijgehouden wordt. Waarschijnlijk zal de controle plaatsvinden door middel van kastjes/camera’s  op de weg en/of in de auto. Hoe de kilometerheffing er in de praktijk uit gaat zien is nu nog onduidelijk. Dat er iets gaat veranderen is wel zeker.

De auto van de toekomst

Het is belangrijk om u als ondernemer alvast voor te bereiden op deze verandering. De elektrische auto heeft de toekomst. Het bedrag van de kilometerheffing waarover momenteel gesproken wordt is 2 cent per kilometer. Een flink stuk goedkoper ten opzichte van de dieselauto. Maar de overheid wil niet te maken krijgen met een gat in de begroting. De opbrengsten moeten hetzelfde blijven. Daarom wordt de bijtelling voor privégebruik van de elektrische auto in 2026 waarschijnlijk verhoogd van 16% naar 22%.

Toch bent u als ondernemer altijd goedkoper uit met een elektrische auto. Daarnaast loopt u niet het risico dat u geweigerd wordt in de (binnen)steden. Er komen steeds meer elektrische auto’s, maar ook bijvoorbeeld elektrische busjes op de markt. Vooral ondernemers die nu nog in een dieselbusje rijden kunnen met een elektrisch busje veel voordeliger uit zijn. En hoewel een elektrische auto nu nog kostbaar is, zal dat op den duur minder worden omdat nu ook de innovatiekosten nog de prijs van een elektrische auto verhogen.

De waterstofauto

Naast de elektrische auto zijn er ook auto’s die op waterstof rijden. Het voordeel van een waterstofauto is dat er een hele lage bijtelling geldt. Maar er zijn ook nadelen: er zijn op dit moment nog weinig modellen te vinden die op waterstof rijden, en het is momenteel alleen mogelijk om waterstof te tanken in de grote steden. Voor ondernemers die zo’n station vaak passeren of er in de buurt wonen, is het wellicht interessant. Of waterstof echt een toekomst heeft valt niet te zeggen. De overheid lijkt vooral in te zetten op elektrisch rijden.

Wilt u weten welke oplossing voor u interessant is? Neem dan contact op. We helpen u graag met financieel advies.