Hoewel Prinsjesdag alweer even geleden is, zijn de gepresenteerde plannen gericht op de nabije toekomst. Na het lezen van dit blog weet u wat er op Prinsjesdag is besproken en wat er voor ondernemers gaat veranderen.

Geen grote veranderingen

Om maar met de deur in huis te vallen: het kabinet is demissionair. Echt grote veranderingen staan er voor ondernemers niet op het programma. Wel is het belastingplan uitgekleed omdat de accijnsverhoging op benzine en dieselbrandstof gesneuveld is in de Tweede Kamer. Daardoor geeft het nog niet echt helderheid voor de toekomst.

Minder fiscale voordelen

Toch zijn er wel belangrijke zaken die gaan wijzigen. Inkomens die hoger zijn dan 40.000 euro gaan zwaarder worden belast, of krijgen met minder voordelen te maken. Inkomens tot dat bedrag gaan er in het geval van mensen die werken in loondienst op vooruit, omdat de arbeidskorting met 115 euro stijgt. Maar voor alle ondernemers worden een aantal aftrekposten verlaagd.

Verlaging zelfstandigenaftrek

Zo gaan zelfstandigen minder profiteren van de zelfstandigenaftrek. Waar de zelfstandigenaftrek voor 2023 nog 5.030 euro bedraagt, is de aftrek in 2024 nog maar 3.750 euro. Dat betekent dat het bedrag dat voor de inkomstenbelasting betaald moet worden bijna 1.300 euro hoger zal zijn. Het belastingpercentage daalt wel licht, maar dat staat niet in verhouding tot de verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Voor ondernemers die tot 40.000 euro verdienen, lijkt de arbeidskorting van 115 euro op het eerste gezicht interessant. Maar het deel waarover de belasting berekend wordt stijgt met 1.300 euro. Dat kan, in het geval van een belastingpercentage van 37% een belastingachteruitgang van zo’n 600 euro betekenen.

Verlaging mkb-winstvrijstelling

Daarnaast gaat ook het mkb over een groter deel van de winst belasting betalen. De mkb-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14 naar 12,7%. Ook hier geldt dat het belastingpercentage lager wordt, maar het deel waarover belasting betaald moet worden, wordt groter. De regels voor ondernemers gelden niet voor werkenden in loondienst, waardoor werkenden met een inkomen tot 40.000 euro er juist wel op vooruitgaan.

Stijging minimumloon

De overheid neemt deze plannen om andere zaken te kunnen bekostigen, zoals de stijging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen. Wanneer het minimumloon met één procent stijgt, kost het de overheid miljarden aan uitkeringen en AOW.

Ontmoedigen ondernemers

Daarnaast wil de overheid ervoor zorgen dat meer mensen (weer) in loondienst gaan werken. Werkenden in loondienst bouwen pensioen op en zijn sociaal verzekerd, waardoor zij de spaarpotjes van de overheid beter vullen dan zelfstandigen.

Verandering bedrijfsopvolging

Ook in de bedrijfsopvolgingsregeling gaan er dingen veranderen. De regelingen worden versoberd, waardoor het moeilijker is om een bedrijf fiscaal gunstig over te dragen. Er bestaan nog maatregelen, maar die worden wel uitgekleed.

Hogere vermogens meer belast

Dat mensen met meer vermogen hoger belast gaan worden, is ook op te maken uit de verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor campers. Campereigenaren gaan jaarlijks de helft van het belastingtarief van een personenauto betalen. Vermogenden met een verhuurwoning of vakantiewoning, of anderszins vermogen in box 3, gaan meer belasting betalen.

Al met al gaan ondernemers er met de nieuwe plannen niet op vooruit. Wilt u advies over uw onderneming? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.